Psychologische begeleiding van kinderen en jongeren - intelligentie onderzoek - Pre - en postnatale begeleiding.
Eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar (ELP)

Werkwijze

Aanmelding

U kan telefonisch of via mail contact opnemen om een afspraak te maken.

Belevingsonderzoek

In de meeste gevallen wordt gestart met een belevingsonderzoek om zicht te krijgen op de innerlijke belevingswereld van het kind of de adolescent en zijn/haar sociale en emotionele ontwikkeling.

Intake

Na het belevingsonderzoek wordt indien nodig een kennismakingsgesprek (=intake) gepland met de ouders en eventueel het kind/de jongere. Wie er aanwezig zal zijn bij dit gesprek hangt af van de wens van de aanmelder, de leeftijd van het kind/de adolescent en de problematiek.
Tijdens het eerste gesprek wordt informatie verstrekt omtrent de werking en de afspraken. Daarnaast wordt ruimte gegeven aan de hulpvraag van de client, de ervaren moeilijkheden als ook de positieve aspecten.

Begeleiding/therapie

Na de intake met ouders en of kind/jongere start de begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag en in overleg met de betrokkenen kan dit gaan om een kortdurende begeleiding van enkele sessies tot een lange termijn therapie. De achterliggende visie: 'zo kort als mogelijk, zo lang als nodig'.