Psychologische begeleiding van kinderen en jongeren - intelligentie onderzoek - Pre - en postnatale begeleiding.
Eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar (ELP)

Psychologische begeleiding

Kinderen en adolescenten van 3 tot 23 jaar met:

Volwassenen

Diagnostiek

Sociale Vaardigheidstraining

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn om contacten te maken en om te gaan met andere mensen in verschillende situaties. 
Voorbeelden van onderwerpen zijn: